Certyfikat Partnera Detectomat

Jakie wymagania należy spełnić?

 • Klient, który przeszkoli w Detectomat trzech pracowników (instalator, projektant) z zakresu systemów Detectomat (szkolenie basic i master)
 • Klient, który wdroży trzy systemy w ciągu roku lub wykona trzy projekty z zakresu systemów Detectomat

Jakie profity Detectomat oferuje?

 • wsparcie techniczne (telefon, e-mail, „online”)
 • pomoc przy uruchomieniu systemu bezpośrednio „na obiekcie”
 • wymiana serwisowa (gwarancyjna) „sztuka za sztukę” („one to one”)
 • dokumentacja handlowa, projektowa i dla instalatora dostępna „online”
 • Klient otrzyma za 1 EUR narzędzia serwisowe: Loop Tester, Easy Check
 • bezpłatna certyfikacja na kolejny rok po wdrożeniu trzech systemów lub wykonaniu trzech projektów
 • dostęp do projektów handlowych przygotowywanych przez Detectomat
 • promocja na stronie www.detectomat.pl
 • Dodatkowa gwarancja 2 letnia udzielana z upustem 99% .
 • specjalne warunki cenowe na wybrane podzespoły tj.: zasilacze pożarowe marki Detectomat oraz czujki ozdobne Excellent (adresowalne, konwencjonalne)
 • bezpłatne Udział w organizowany przez Detectomat tzw. „Partner Meeting” z możliwością zwiedzenia zakładu produkcyjnego Detectomat
 • bezpłatne szkolenie dodatkowych osób z zakresu systemów Detectomat

Świadectwo Instalatora Detectomat

Jakie wymagania należy spełnić?

 • udział w szkoleniach z zakresu systemów Detectomat (Basic i Master)

Jakie profity Detectomat oferuje?

 • wsparcie techniczne (telefon, e-mail, „online”)
 • pomoc przy uruchomieniu systemu bezpośrednio „na obiekcie”
 • wymiana serwisowa (gwarancyjna) „sztuka za sztukę” („one to one”)
 • dokumentacja handlowa, projektowa i dla instalatora dostępna „online”