alfabet detectomat

Fałszywe alarmy należą do najczęstszych problemów, z którymi zmagać się muszą instalatorzy systemu sygnalizacji pożaru. Oparty na centrali sygnalizacji pożaru buy CBD products dc3500 system Detectomat, dzięki zastosowaniu czujek multisensorowych i inteligentnych współpracujących z nowoczesnym oprogramowaniem konfiguracyjno-diagnostycznym może skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się zjawiska tzw. fałszywych alarmów.

Przyczyną pojawienia się zjawiska fałszywych alarmów może być:

  • Wpływ środowiska (zwiększona wilgotność, mgła, różnice temperatur, zmienny przepływ powietrza),
  • Wpływ technologiczny (zwiększone zapylenie, emisja aerozoli, temperatura),
  • Wpływ osób przebywających w obiekcie (wznoszący się kurz, dym papierosowy, para wodna),
  • Wpływ inny (oddziaływanie elektromagnetyczne i mechaniczne, uszkodzenie układ elektronicznych).

Wszystkie adresowalne czujki marki Detectomat mogą skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się zjawiska tzw. fałszywych alarmów dzięki:

  • Zastosowaniu dwustopniowej organizacji alarmowania z weryfikacją alarmu (dostępne dla wszystkich czujek serii Detect 3000),
  • Zastosowaniu koincydencji dwuliniowej (dwustrefowej), wyzwalającej alarm w momencie wzbudzenia się czujek umieszczonych na dwóch różnych liniach lub strefach
  • Zastosowaniu koincydencji dwuczujkowej jednoliniowej lub jednostrefowej, wyzwalającej alarm w momencie gdy zadziałają dwie czujki z tej samej strefy
  • Zastosowaniu koincydencji czasowej, wyzwalającej alarm w momencie gdy dwie czujki zadziałają w określonym czasie,
  • Zastosowaniu czujek termicznych z wyborem trybu różniczkowego,
  • Zmniejszeniu czułości buycbdproducts czujki.