alfabet detectomat

Spółka Detectomat® stworzyła platformę integrującą pracę wszystkich urządzeń serii Detect 3000. W skład systemu Loop 3000 wchodzą wszystkie adresowalne urządzenia takie jak: czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory akustyczne i optyczne.

Możliwość tworzenia w pełni funkcjonalnych odgałęzień bez konieczności użycia modułów linii bocznej zapewnia wysoką i niezawodną integralność systemu Loop 3000. W każdej pętli lub linii dozorowej można zainstalować do 126 urządzeń pętlowych przydzielonych do 126 grup, natomiast maksymalna długość pętli dozorowej wraz z odgałęzieniami nie może przekraczać 3500 metrów.

Każda czujka, wejście lub wyjście jest identyfikowane w systemie za pomocą adresu fizycznego, logicznego oraz opisu tekstowego. Poprzez moduły liniowe wyposażone w dowolnie programowalne wejścia i wyjścia, centrala może sterować i monitorować inne współpracujące instalacje i urządzenia, w tym detektory specjalne i konwencjonalne. Gwarantuje to elastyczną i profesjonalną możliwość projektowania instalacji sygnalizacji pożaru.

Wszystkie elementy systemu są w pełni certyfikowane i są zgodne z aktualną normą EN 54-3.