JOB E-Bulb jest wypełniony środkiem gaśniczym3M™ Novec™, tzw. fluoroketonem.

alfabet detectomat

Novec jest środkiem gaśniczym dedykowanym do specjalnych zastosowań przeciwpożarowych w obszarach, gdzie zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ma kluczowe znaczenie. Mechanizm gaszenia wykorzystuje efekt schłodzenia. Novec™ w temperaturze pokojowej jest cieczą, ale w stanie roboczym staje się gazem.

E-Bulb działa podobnie jak w systemie tryskaczowym, gdy zostanie przekroczona określona, zdefiniowana temperatura, następuje pękniecie bańki i zwolnienie środka gaśniczego.

Zalety stosowania E-Bulb

  • Natychmiastowa, niezawodna ochrona przeciwpożarowa „od wewnątrz”
  • Niski koszt w porównaniu do innych systemów gaszenia
  • Odpowiedni materiał wykonania (lżejszy, mniejszy, tańszy)